November 2019

100 PK na 101-lecie w Warszawie

W zwązku ze zbliżającym się Świętem Odzyskania Niepodległości zapraszamy do pokonania trasy, która była przygotowana rok temu, 100 PK w jednym ciągu. Taka ilość PK wcześniej na trasach marszów na orientację nie była spotykana tym bardziej dla wytrawnych piechurów jest sporym wyzwaniem. Do przejścia jest ok. 15 km na 4 odcinkach z 25 PK każdy trasy TRInO, którą można sobie pobrać ze strony www.trino.pttk.pl w imprezach okazjonalnych pod nr 2/X/18 . Jednak odcinek 2 trasy wymaga samodzielnego wyboru dowolnych 25 PK z dwóch innych tras. Można wybrać o jeden więcej by w ten sposób uczcić 101 rocznicę w tym roku. Dla mniej wytrawnych turystów lub ograniczonego czasu można trasę pokonywać etapami w dowolnym czasie.

Pages