Falenickie Zimowe Zawody na Orientację FalInO
Sezon 2022
Skierniewickie Stow. Radioorientacji Sportowej